TjänsterBalanserad företagsutveckling är din partner i förändring. 


Oavsett om det gäller ett inledande uppstartsskede, utveckling av verksamhet,

handlar om produktutveckling eller om det är aktuellt med avveckling och ägarskifte.

Vår kompetens spänner över ett företags hela livscykel.


Våra erbjudande riktar sig främst mot entreprenörsdrivna företag, men också mot större företag och organisationer. Uppdragen kan vara både korta och mer omfattande.


Kontakta oss för att diskutera vidare med vad just du och ditt företag har behov av. Vi skräddarsyr en lösning för dig.

Företagsutveckling


Det är en stor utmaning att vara entreprenör. Ur många perspektiv. Ansvarsmässigt, ekonomiskt, men också gällande utmaningen att växa och komma in i en ny roll som VD eller chef. Det är en erfarenhet vi har med oss från åren inom revisions- och redovisningsyrket, då vi mött många olika företag i lika många branscher.


Ytterligare en aspekt som försvårar och gör många branscher mer oförutsägbara och komplexa är det faktum att allt händer snabbare idag. Digitaliseringens möjligheter, men också ibland hot mot en mer traditionell verksamhet komplicerar ytterligare för dig som företagare. Bredden av kunskap som krävs är större, samtidigt som vissa områden förenklats och uppgifter som tidigare bara professionella aktörer hanterade, kan du nu göra själv.


Som rådgivare handlar det för oss på Balanserad om att erbjuda en komplett rådgivningstjänst. Den spänner över allt från entreprenörens egen ledarskapsutveckling, personalfrågor, behovet av att analysera och utveckla affären, produktion och produktutveckling till förmågan att göra ekonomiska analyser och fatta rätt beslut. Såväl gällande strategier som operativa planer.


"Vi fokuserar inte bara på företaget och dess utveckling,

utan också på att det finns en balans

mellan företagets och företagarens behov."


Vi arbetar nu med att utveckla företagsutvecklingsmetoder som strävar mot bra kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Utvecklingen av dessa tjänster kommer vi att göra i sann startup-anda. Det vill säga - tillsammans med våra potentiella kunder.

 

Finansiering


Det finns flera alternativa vägar att finansiera nya produkter eller tillväxt. Vi har lång erfarenhet och  god kännedom om de aktörer som kan bidra till just din finansieringslösning.


De flesta tänker direkt på banklån, men det är inte det enda sättet att ordna finansiering. Beroende på vad ditt företag har för behov kan vi ge råd om möjligheter att finansiera via stöd/bidrag, via sk mjuka och hårda lån eller genom att tillskjuta ägarkapital.


 "Vi har kontakterna och kan stötta dig genom hela processen från behov till färdig finansieringslösning."


Branschutveckling


Att utveckla regioner, genom att hitta nya former för utveckling i samarbete, hitta vägar för företag att utveckla sina innovationer är något vi dagligdags arbetar för. Vi projektleder större utvecklingsprojekt, genomför utredningar och förstudier och vi har uppdrag som projektutvärderare.


"Vi samarbetar bland annat med Regionakademin inom ett flertal projekt och har bland annat Kommuner, Landsting, Inkubatorer, Science Parks och Kraftbolag som kunder."


Affärsmodell

Organisationsutveckling

Tillväxtstrategi

Lönsamhetsanalys

Styrelsearbete

Nytt marknadsutrymme

Visuell kommunikation

Digitalisering

Projektledning

Blue ocean strategy

Strategisk prissättning

Värdeinnovation

Nulägesanalys

Affärsplan

Affärsidé

Vision

Värdegrund

Säljstrategi

Internkommunikation

Startupmetodik

Styrelsearbete

Utveckling av strategier

Ekonomistyrning

Finansieringsfrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Ledarskap

Medarbetarutveckling

Motivationsfaktorer

Värdeerbjudande

Kundsegmentering

Produktutveckling

Kassaflödesanalys

Nyckeltalsanalyser

Likviditetsbudget

Produktportfölj

Kundfokus

Kanalval

Presentationsteknik

Rekrytering

Förhandling

Pitchning - NABC

Struktur

Agil  process

Processeffektivitet

Resurseffektivitet

Kundupplevelse

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Varumärkesarbete

Grupputveckling

Kommunikativt ledarskap

Budgetering

Processkartläggning

Servicedesign

Organisationsstruktur

Omvärldsanalys

Företagsförsäljning

Företagsvärdering

Ledningssystem

Ledningsgruppen

Marknadsstrategi

Marknadsplan

Strategikartor

Coachning

Analysverktyg

Marknadsstrategi

Strategikarta

Branschanalys

Business model canvas

Skatteregler

3:12-reglerna

Aktiebolagslagen

Vinstdisposition

Due dilligence

Prissättningsstrategi

Sekretessavtal

Kompanjonavtal

Projektledning

Konkurrentanalys

Bidragsfinansiering

Affärsänglar

Riskkapital

Projektutvärdering

Innovationskluster